در راستای اهداف بلند مدت گلدن وست و همچنین کسب در آمد برای تمام دوستان که با ما همکاری داشته و دارند، اعطای نمایندگی بیش از ۴۰قلم اجناس تولیدی این شرکت را در سراسر کشور اعلام میدارد.

اعطای نمایندگی :

اهميت و جايگاه منحصر به فرد نيروي انساني در موقعيت رقابتي هر سازمان هر صاحب نظري را بر آن مي دارد که در مقوله مزيت رقابتي به نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين سرمايه سازماني نگاه نماید.از آنجاست که گلدن وست به نمایندگان فعال و کارآمد نیازمند بوده و اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترين افراد جهت تصدي نمایندگی فروش در سراسر کشور نموده است.

نکات قابل توجه :

پذیرش متقاضیان منوط به تکمیل نشدن ظرفیت نمایندگی در شهرستان مربوطه می باشد

جهت درخواست نمایندگی فروش ، فرم مقابل را تکمیل نمایید.